Sølvkrans fra Armauer Hansens båre

Denne bårekransen i sølv ble nedlagt på Armauer Hansens båre under sørgehøytideligheten i Bergens Museums aula 17. februar 1912. I likhet med andre slike kranser er den ene halvdelen eikeblader med nøtter og den andre laurbær, som symboliserer både utholdenhet, seier og heder. 

Kransen ble nedlagt på vegne av Bergens Museum av styrets formann, skolebestyrer B. E. Bendixen. I midten kan man skimte både Bergens byvåpen og uglen som var Bergens Museums, senere Universitetet i Bergens symbol, mot en bakgrunn av blå emalje. 18 år tidligere hadde Hansen selv, på vegne av museet og på samme sted, lagt ned en tilsvarende sølvkrans på Danielssens båre.

Bårekransen tilhører De medisinsk-historiske samlinger i Bergen.
Foto: Bymuseet i Bergen.

Gerhard Armauer Hansen døde i Florø 12. februar 1912, mens han var på en av sine inspeksjonsreiser i distriktene på Vestlandet. Han ble 70 år gammel, og ble om morgenen funnet fredfullt liggende i sengen der han bodde. Kisten ble brakt til Bergen på akterdekket av hurtigruteskipet Richard With. I flere dager var avisene landet over fulle av artikler om Hansen død, om hans liv og om hans vitenskapelige innsats og internasjonale berømmelse. 

Det ble besluttet at Hansen skulle begraves på statens bekostning, og etter kort tid ble det slått fast at “Museet har overtaget alt Arrangement vedkommende Begravelsen”. For en vitenskapsmann og ateist var det ikke naturlig hverken med kirke eller salmer, men teaterets orkester spilte “Våren” av Edvard Grieg, og både teaterorkesteret og Brigadens musikkorps spilte sørgemarsjer.  

Som da Danielssen døde 18 år tidligere, fant sørgehøytideligheten sted i det rommet som i dag er inngangspartiet til naturhistorisk museum. I avisene beskrives det hvordan “Den pragtfuldt blomstersmykkede Kiste” sto i et rom pyntet med sorte kleder, palmer, girlandre av granbar, faner, mangearmede kandelabre og svake gassbluss. Det var rundt 25 kransenedleggelser ledsaget av korte minnetaler, og i tillegg lå en krans fra kongen allerede på kisten. 

Bare rundt 200 mennesker fikk være til stede, men etter at høytidelighetene inne på museet var avsluttet ble båren brakt ut til Muséplassen, som var avsperret for de tusenvis av tilskuerne som var møtt opp. Mange av disse fulgte prosesjonen fra museet til kapellet på Møllendal, der Hansen skulle kremeres, og det blir beskrevet hvordan et “bølgende langt tog av borgere fulgte overlæge G. Armauer Hansen paa den sidste færd”.

Foto: Bymuseet i Bergen.

Kantate skrevet av Armauer Hansens svoger Johan Bøgh og fremført av Haandverks- og Industriforeningens Sangkor.
Foto: Bergen Offentlige Bibliotek.

All Rights Reserved