Spisereglement fra Pleiestiftelsen, 1881


Spisereglement eller ukentlige kostlister kjenner vi fra mange institusjoner i Bergen. Maten ble servert etter et fast system, det samme uke etter uke. Når det hadde gått en uke siden man flyttet inn visste man menyen for resten av oppholdet.

Slik var menyen for middagene på Pleiestiftelsen i 1881:
Søndag og torsdag: Kjøttsuppe med brød
Mandag: Spekesild, potet og brød, samt velling
Tirsdag og fredag: Rumfordsuppe med brød
Onsdag: Fisk med potet og saus, samt melkevelling
Lørdag: Fisk med potet og saus, samt melkesuppe

I dette spisereglementet var mengden nøye angitt i gram eller liter til alle måltider. Alle fikk samme mengde uavhengig av alder, kjønn og om de var arbeidsføre og aktive eller ikke, og dette skapte reaksjoner. Allerede i den første årsberetningen fra Pleiestiftelsen omtales klager fra pasientene, men dette avfeies nærmest som en misforståelse og noe som skyldes overgangen fra livet hjemme «hvor Kosten mere er indrettet efter Volumen end efter virkelig Næringsverdie».

For de som bodde på institusjonen og levde et monotont liv uten mange ting å glede seg over, må maten ha vært veldig viktig. I spisereglementet ser man at noen kan få ekstra forpleining, men det motsatte var også tilfellet – at dårlig oppførsel og mindre forseelser ble straffet med at den syke kunne “berøves en del af sin Kost”. En av de siste beborne forteller også i et intervju om den såkalte “gråsuppa”, som noen kunne få til alle måltider en periode for å komme på bedre tanker.

Foto: Bymuseet i Bergen.

All Rights Reserved