St. Georg og dragen – navnet St. Jørgen

Navnet St. Jørgen dukker første gang opp i et testamente i 1438. St. Jørgen er helgenen St. Georg, som sloss mot dragen for å befri en prinsesse. Legenden forteller at dragen krevde å få spise en ung jente hver dag, og til slutt ble kongens eneste datter valgt ut. Da klarte Georg ved hjelp av Gud å fange dragen og sette prinsessen fri. Kongen og befolkningen omvendte seg til kristendommen, og Georg drepte dragen. For kirken var historien et symbol på kirken som vant over det onde.

Fra midten av 1300-tallet dukket St. Georg/Jørgen opp som skytshelgen for de leprasyke i Norden. Sykdommen var den onde dragen som skulle bekjempes. Siden man ikke kunne bekjempe lepra med vanlige midler satte man sin lit til Gud, representert ved St. Georg. Det fantes St. Jørgens hospitaler over hele Norden. I middelalderen var det et leprahospital i Oslo viet St. Jørgen, og i Danmark fantes det over 30 stykker. De har også blitt kalt St. Jørgenshus og St. Jørgensgårder. I andre land var det andre helgener for de leprasyke, bl.a. St. Lazarus, St. Jacob og St. Leonard. Senere har også St. Georg blitt ansett som skytshelgen for mennesker med andre sykdommer.

Skilt over porten inn til St. Jørgens Hospital fra dagens Kong Oscars gate.
Foto: Bymuseet i Bergen.
Miniatyr av St. Jørgen og dragen fra slutten av 1200-tallet. Biblioteca Civica, Verona.
All Rights Reserved