Kollektbøsse fra 1778

På denne kollektbøssen er det inngravert “Hospitalets Børse 1778”. Dette er en av to bøsser i kobber som finnes i museets samlinger. 

For en institusjon som var i drift i mange hundre år har den økonomiske situasjonen og inntektskildene naturlig nok variert, men fra gammelt av og til langt fram i tid var stiftelsen St. Jørgens Hospital mottaker av gaver og donasjoner. Det ser ikke ut som dette noen gang har utgjort en stor del av inntektene, men for beboerne kunne både pengegaver og gaver i form av mat og andre nødvendigheter utgjøre en forskjell, ikke minst i de periodene der hospitalet hadde anstrengt økonomi og forholdene for beboerne kunne være dårlige.

I 1835 ble  det forbudt å gå rundt å samle kollekt i kirken, mot at det ble satt opp «blokke eller bækkener» ved dørene. 

Bergen byarkiv, fra arkivet etter St. Jørgens Hospital.
Kollekten var en inntektskilde som varte helt fram til de siste tiårene hospitalet var i drift.

De to andre bøssene som finnes i museets samlinger er en til eldre kobberbøsse, og en grønnmalt med påskriften «Aarstads Sogns Fattig Bøsse».

All Rights Reserved