Storsalen på St. Jørgens Hospital

Det åpne rommet midt i storsalen i hovedbygningen ble brukt som felles oppholdsrom for beboerne som holdt til i denne delen av bygningen. Det var her beboerne spiste, og opprinnelig ble det også brukt som arbeidsrom for de som bodde her. 

De av lemmene som var i stand til det produserte varer for salg. Dette hører vi om både på 1700- og 1800-tallet. Før de fikk innredet en egen arbeidsstue på 1870-tallet satt de og arbeidet i storsalen, noe som må ha resultert i både rusk, støv og bråk. De drev med mange ulike håndverk. Mennene produserte blant annet fiskegarn, tresko, fyrstikker og bøtter, mens kvinnene spant, strikket og sydde. 

Opprinnelig må salen ha vært ganske mørk, for den fikk bare lys fra de store vinduene i gavlveggen. Først i 1880-årene fikk man et stort overlysvindu i taket. En periode før man fikk elektrisk lys hadde man gassbelysning, og fra gammelt av brukte man tranlamper. I oppholdsrommet var det koks- eller vedovner til oppvarming, og på gamle fotografier kan man se to store ovner i storsalen, der pipene ennå står. 

I sin beskrivelse av hospitalet fra 1841 forteller Danielssen at innredningen av salen var uhensiktsmessig fordi det ble så mye varmere oppe enn nede, slik at de som bodde oppe var plaget av dårligere luft. Det gjorde dem sykere, siden mange var plaget med dårlig pust i utgangspunktet. Dørene direkte inn fra kjøkkenet gjorde også at matlukt, røyk og urenslighet slapp inn i salen fra kjøkkenet.

Storsalen, kanskje fotografert i årene rett etter 1900, da fotografen holdt til rett på andre siden av gaten. De store ovnene var da rektangulære etasjeovner, og rommet hadde gassbelysning med 3 lamper.
Foto: Olaf Andreas Svanøe. Bergen byarkiv.
Storsalen i 1936, nå med runde etasjeovner og elektrisk lys.
Foto: Domenico Erdmann, Riksantikvaren.
Storsalen på 1930-tallet, mest sannsynlig mens kirken var under istandsetting i 1936-37, siden det står kirkebenker i østre ende av rommet.
Foto: Olav Espevoll © Universitetsmuseet i Bergen.
Foto: Bymuseet i Bergen.
Oppmålingstegning av Lindstrøm og Tvedt 1921. Arkivet etter Bergen arkitektforening, ArkiVest. Utsnitt.
På utsnitt av oppmålingstegning fra 1920-tallet kan man tydelig se at det var 10 små rom langs galleriene på hver side av salen. Opprinnelig var det 40 slike rom i storsalen, med to beboere i hver. Etter hvert som det ble færre beboere fikk alle enerom, og på 1920-tallet var det så få at de to rommene som lå inn mot kirken og dermed manglet vindu var tatt i bruk som kleskott.
Oppmålingstegning av Lindstrøm og Tvedt 1921. Arkivet etter Bergen arkitektforening, ArkiVest. Utsnitt.
All Rights Reserved