Symptomer og ulike former for lepra

Symptomene kan vise seg i en rekke ulike grader og varianter, og tradisjonelt har man pleid å skille mellom to hovedformer for lepra: den lepromatøse og den tuberkuloide. Det er bakteriemengden og immunresponsen hos den enkelte syke som avgjør hvordan sykdommen arter seg og utvikler seg over tid. 

Den lepromatøse eller knutete formen oppstår hos personer med betydelig nedsatt immunforsvar, og viser seg ofte i karakteristiske knuter i huden. Mange vil kunne oppleve lengre perioder der infeksjonen er lite aktiv, men jevnlige utbrudd vil gi stadig forverring av utseende og helsetilstand. Knutene oppstår ofte i ansiktet og på hendene, men indre organer kan også rammes. Knuter i luftrør, stemmebånd og øreganger kan føre til heshet, pustevansker og dårlig hørsel. 

Ved den tuberkuloide eller anestetiske formen angripes det perifere nervesystemet, særlig følenervene i huden. Dette fører til følelsesløshet, noe som igjen gir fare for brann-, kutt- og slitasjeskader, oftest på hender og føtter. Som følge av hyppige sårdannelser og langvarige infeksjoner vil gjerne fingre og tær få betydelige skader over tid. Også brusk og mindre knokler skades. Degenerering av brusk i nesen og strupen kan medføre heshet og pusteproblemer. Videre ødelegges mange av kroppens naturlige reflekser og finautomatikk, og pasientene kan få karakteristiske lammelser og vansiringer i ansiktet. Mange får infeksjoner i øynene og blir etter hvert blinde.

En 13 år gammel gutt «hos hvem Knuderne ere fuldkommen utviklede».
Johan Ludvig Losting. Atlas Colorié de Spedalskhed. 1847. Universitetsbiblioteket i Bergen.
En 38 år gammel mann «der lider af den anæsthetiske Spedalskhed».
Johan Ludvig Losting. Atlas Colorié de Spedalskhed. 1847. Universitetsbiblioteket i Bergen.
Øverst sår og flekker i huden fra den knutete formen.
Nederst hvite flekker i huden hos en pasient med den anestetiske formen.
Johan Ludvig Losting. Atlas Colorié de Spedalskhed. 1847. Universitetsbiblioteket i Bergen.
All Rights Reserved