Utprøving av medikamenter og kurer

Gjennom treårsberetningene fra Lungegårdshospitalet får vi god kjennskap til hvilke nye medikamenter overlege Danielssen prøvde ut. Han gir ofte grundige beskrivelser av forsøkene, og beskriver utprøvingen av nye medikamenter som en uimotståelig trang for en som trodde sykdommen kunne helbredes. 

I 1865-67 forsøkte han å bruke kalabarbønnen, som kommer fra en plante som vokser på vestkysten av Afrika. Ulike forsøk hadde vist tildels motstridende resultater, og derfor valgte han selv å bruke bønnene i pulverisert form, en annen form enn mange andre hadde brukt. Han prøvde ut bønnen ut på to pasienter, og fant at den i små mengder ikke hadde noen virkning, heller ikke over lengre tid. I store doser ga den derimot en rekke bivirkninger, blant annet hodepine, feber og høy puls og temperatur, uten at den hadde innvirkning på sykdommen. 

Tidlig på 1870-tallet gjorde han forsøk med cashewnøttolje, som ifølge en rapport fra Venezuela skulle kunne kurere lepra. Hans egne forsøk viste at oljen virket irriterende på huden, som en del andre oljer, men ellers ikke hadde helbredende virkning. Det hadde også senere vist seg at resultatene fra Venezuela hadde vært forhastede, og at bedringen var kortvarig.

I en treårsberetning på slutten av 1880-tallet forteller han om flere ulike midler som hadde vært prøvd ut. Hydrocylamin var et nytt middel med lett oppløselige, giftige krystaller, som hadde vært tatt i bruk mot hudsykdommer. Han hadde prøvd det på åtte pasienter, og penslet dem overalt hvor de hadde flekker morgen og kveld. Den utløste en del eksem og andre bivirkninger, så behandlingen måtte stoppes jevnlig før de kunne fortsette. Den hadde begrenset virkning, og forsøket ble avsluttet, blant annet fordi “baade de Syge og jeg blev træt af Penslingen og Indsmørningen”. Det er et lite hjertesukk som antyder at det ikke kan ha vært oppløftende verken for pasientene eller legen å stadig prøve nye, ubehagelige kurer med begrenset virkning. Andre nye midler kalt Eurofen og Aristol ble prøvd ut, men ingen virket, og ga til dels ulike plager, så også disse forsøkene ble avsluttet. 

All Rights Reserved