Voksmodeller på Armauer Hansens minnerom

I et skap merket «Gave fra Professor Oscar Lassar, Berlin» finnes en rekke voksmodeller som viser typiske symptomer og skader ved lepra. Det har opprinnelig vært minst 18 slike modeller eller “moulager”. De er ikke merket med hvem som har produsert dem eller hvilket år. Det finnes heller ikke noen informasjon om pasientene bak modellene. 

Slike voksmodeller ble vanlige på slutten av 1800-tallet og de ble ofte brukt i undervisning av medisinsk personell, ikke minst i forbindelse med hudsykdommer. Modellene kunne gi en mer realistisk og detaljert fremstilling av hudforandringer enn et foto eller en tegning.

Noen av modellene i skapet.
Foto: Bymuseet i Bergen.

Lenge ble lepra regnet som en hudsykdom, og selv etter oppdagelsen av bakterien hadde lepralegene god kontakt med hudlegene. Både Danielssen og Hansen hadde et stort nettverk av kontakter av medisinere og vitenskapsmenn, inkludert Lassar.

Oscar Lassar (1849-1907) var dermatolog og opprettet en svært stor samling av voksmodeller på sin private klinikk i Berlin. Senere ble han professor ved universitetet der. I tillegg til hudsykdommer var han opptatt av syfilis, slik Danielssen også var. Armauer Hansen og Lassar var begge visepresidenter ved den første internasjonale leprakongressen i Berlin i 1897.

Vi kan anta at voksmodellene i skapet ble gitt i gave fra Lassar til hans kolleger i Bergen. Vi vet at han besøkte Bergen minst to ganger, først ved avdukingen av Danielssens minnetavle i 1895 og så som hovedtaler ved avdukingen av Hansens byste i 1901.

Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen.
Fra avdukingen av Hansens byste i 1901, der Lassar sto for avdukingen.
Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen.
All Rights Reserved