Bryggerhuset

Mot den søndre hagemuren, bak hovedbygningen, ligger et bryggerhus som antagelig har vært ombygd flere ganger. Vi vet ikke sikkert når det ble bygget. Kanskje er dette den uthusbygningen som Hilbrandt Meyer nevner i 1764.

Hovedrommet er innredet som bryggerhus med murt grue/peis og pipe. I tillegg er det satt opp en murt ovn til å fyre opp under en stor kjele, trolig for vask av klær og bandasjer. Gulvet er belagt med store steinheller. Opprinnelig ble kanskje rommet brukt til både matlaging, klesvask og bading/kroppsvask.

Senere, antagelig på slutten av 1800-tallet, ble det innredet et eget baderom med dusj i denne bygningen. På et tidspunkt har det også vært et åpent tilbygg mot hagen, noen steder omtalt som vognskjul, men dette ble senere revet.

Bryggerhuset en gang på 1950-tallet. Påbygget som inneholdt bad lengst til venstre, mot friskestuen.
Foto: Gustav Brosing. Universitetsbiblioteket i Bergen.
Vedbod og det som har blitt omtalt som et vognskjul lengst vest.
Foto: Gustav Brosing. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Foto: Bymuseet i Bergen
I 1897 er hovedrommet i bryggerhuset omtalt som vaskeri, men et mindre bad på østre side og en vedbod på vestre side.
Bergen byarkiv.
All Rights Reserved