De omkomne i hospitalsbrannen

Det skal ha gjort dypt inntrykk på byens befolkning at hele syv personer omkom i brannen på Lungegårdshospitalet. En person skal ha blitt sterkt forbrent og døde noen timer etterpå, mens seks personer brant inne. 

Disse seks ble etterlyst av overlege Danielssen i avisen et par dager etter brannen. Avisen Bergenske Blade forteller samme dag at det var funnet skjeletter i ruinene, men kanskje håpet Danielssen i det lengste at noen av de savnede hadde kommet seg ut og fått husly et sted uten at han visste om det. 

Blant de som døde i brannen var to gutter på ni år, Simon Johannessen fra Kinn og Samson Larsen Svalland fra Fjelberg. Vi finner dem innført i klokkerboken for St. Jørgens hospital sammen med Nils Ellingsen Lie fra Førde på 33 år og 34 år gamle Helge Olsen fra Sund, som var døvstum. Ved siden av er det notert inn “Disse 4 Personer omkom i Luerne paa Lungegaardshospitalet sidstafvigte Julenat”. I tillegg døde Anfind Hansen Qvamme på byens sykehus noen timer etter at han var blitt fraktet dit. I kirkeboken finner vi også de to kvinnene som omkom, 16 år gamle Berthe Hansdatter og 30 år gamle Lovise Gundersdatter Søreide fra Askevold. En av dem skal ha vært vokterske på hospitalet. De omkomne ble gravlagt på St. Jørgens kirkegård 30. januar 1854.

Annonse i Bergen Adressecontoirs efterretninger 27.12.1853.
Fra klokkerboken 1853, oversikt over døde og begravde menn. “Disse 4 Personer omkom i Luerne paa Lungegaardshospitalet sidstafvigte Julenat”.
Arkivverket, Bergen.

Efter Branden i Lung-
gegaardshospitalet savnes
følgende Syge: Simon
Johannessen fra Kin, 9
Aar, Samson Larsen
Svalland af Fjeldberg, 9
Aar, Nils Ellingsen Lie
fra Førde, 33 Aar, Hel-
ge Olsen fra Sund, døvstum,
34 Aar, Berthe
Hansdatter fra Bergen,
16 Aar, Lovise Gunderd-
datter Søreide fra Aske-
vold, 30 Aar. Enhver,
der maatte kunne meddele
nogensomhelst Oplysning
om disse Syge, bedes om
at meddele mig den.

Bergen,m 26de Decbr.
1853
D.C. Danielssen

All Rights Reserved