Lungegårdshospitalets kjeller og bakbygning

Det er bevart en plantegning av innredningen av Lungegårdshospitalets kjeller og bakbygninger. Den forteller blant annet hvordan badene, som var en vesentlig del av behandlingen på hospitalet, var innredet. 

Av tegningen ser vi at rommene for karbad lå i sidefløyene. Fra korridoren kom man først inn i et avkledningsværelse, som ga adgang til badeværelset. I badeværelset var det fire badekar, slik at fire pasienter kunne bade samtidig. Det er også tegnet opp en stor rund ovn i hjørnet, så rommet var antagelig godt oppvarmet.

Pasientene kunne bli foreskrevet både karbad og dampbad. Dampbadet lå i den midterste av de tre bakbygningene, vegg i vegg med likstuene. Kombinasjonen av likstue og badeværelse kan synes noe pussig, blant annet fordi det ene rommet skulle være varmt og fuktig og det andre helst holdes kjølig, men også i Pleiestiftelsen var bad og likhus i samme bygg.

Når man skulle til dampbadet kom man via en entre inn i et venteværelse, og derfra til et hvileværelse, der det ser ut til å ha vært to benker til hvile. Om hvilen foregikk før eller etter badet, eller begge deler, vet vi ikke. Deretter kom man inn i dampbadet, der det var en stor oppmurt ovn og trappelignende sittebenker, omtrent som i en badstue. I de to mindre bakbygningene på hver side var det latriner. 

Foruten badene, var det i kjelleren kjøkken, spiskammers, matvarelager og lager for brensel, samt en del kjellerrom. Kjøkkenet lå sentralt i midtfløyen, og ser ikke særlig stort ut med tanke på at det skulle betjene 80 pasienter flere ganger daglig. 

Plantegning av kjelleren, med bad i hver av sidefløyene. Legg også merke til de grønne kvadratene i trappehusene, som viser til en «Heidse-Andretning».
Bergen byarkiv.
Tegning av Lungegårdshospitalet 1853. Bakbygning og priveter. Bergen byarkiv.
Den opprinnelige bakbygningen var relativt liten, med likhuset lengst unna, hovedbygningen, og dampbadet nærmest. Privetene lå på hver sin side for menn og kvinner.
Bergen byarkiv.
Flyfoto av Lungegården sykehus ca. 1935. Foto: Widerøe's Flyveselskap A/S. Utsnitt. Universitetsbiblioteket i Bergen.
I 1935, da Lungegårdshospitalet var gått over til Lungegården sykehus for tuberkulosepasienter, var bakbygningen mye større, og det var også anlagt kurhaller på baksiden.
Foto: Widerøe’s Flyveselskap A/S. Utsnitt. Universitetsbiblioteket i Bergen.
På foto rett før rivningen av Lungegårdshospitalet i 1953 kan man også se bakbygningen.
Foto: Norsk jernbanemuseum. Inventarnummer: JMF040258
All Rights Reserved