Nils Burggraf Tausan Nicoll (1836-1896)

Nicoll ble underlege ved Lungegårdshospitalet og lege ved St. Jørgens Hospital i 1863. Senere ble han lege ved Pleiestiftelsen, der han også bodde.

Lege Nils Nicoll. Utsnitt. Foto: Universitetsbiblioteket i Bergen.

Nicoll ble født i Kvinnherad 1836 og tok medisinsk eksamen 1862. I 1863 ble han ansatt som underlege ved Lungegårdshospitalet og lege ved St. Jørgen, en stilling han hadde til han ble bylege i Bergen i 1868. I folketellingen fra 1865 finner vi ham boende på Lungegårdshospitalet, 29 år gammel, registrert som “Cand. med. Underlæge”.

Det var Armauer Hansen som overtok Nicolls stilling som underlege ved Lungegårdshospitalet og St. Jørgen, samtidig som han også overtok stillingen som lege ved Pleiestiftelsen fra P. Jørgensen. Da Hansen i 1880 måtte slutte som lege ved alle tre leprahospitalene etter at han ble dømt for embetsmisbruk etter forsøket med Kari Nielsdatter Spidsøen, var det Nicoll som igjen trådte inn i stillingen som lege ved Pleiestiftelsen. 

Han virket da ved Pleiestiftelsen fram til 1893, der han også bodde. I de to bygningene på hver sin side av porten inn til Pleiestiftelsen var det den gang boliger. Det var bolig for legen på venstre (søndre) side og bolig for forvalteren på høyre (nordre) side.

Nils Nicoll lege på Pleiestiftelsen, sittende til venstre, fotografert sammen med forvalter for Pleiestiftelsen George Alexander Wilson og hans familie. Foto: Universitetsbiblioteket.
All Rights Reserved