Pleiestiftelsen, Bergen.

Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1

Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1 sto ferdig og tok imot de første pasientene i 1857. Den store trebygningen lå like i nærheten av Lungegårdshospitalet som var reist få år tidligere. Staten hadde den gang kjøpt en del av Lungegårdsmarken og delt den i tre, slik at søndre del ble avsatt til Lungegårdshospitalet, den midtre til Pleiestiftelsen og den nordre avstått byen til kirkegård. Bygningene til Pleiestiftelsen lå langs Kalfarveien som førte ut av byen mot sør, og den store eiendommen skrådde ned til vannkanten i Store Lungegårdsvann. Etter hvert ble det etablert et flott hageanlegg her, med spaserganger for beboerne.

I dag har bygningen adresse Kalfarveien 31 og bygningen har vært fredet siden 2013.  Hovedbygningen gjennomgikk en større rehabilitering omkring 1990. Bygningen er nå i privat eie og inneholder primært kontorer. 


Bergen Byarkiv, leprahistorien. Foto: Ingfrid Bækken

Historie og arkiver

Her kan du lese mer om Pleistiftelsen No. 1s hitstorie og utdrag fra arkivmateriale.

Les mer

Strikket underskjørt av beboer på St. Jørgens Hospital

Bygningene

Lungegårdshospitalets første bygning ble tatt i bruk 1. oktober 1849. Bygningen ble tegnet av den danskfødte arkitekt Johan Henrik Nebelong (1817-1871), som arbeidet i Norge mellom 1840 og 1859, først og fremst i Christiania.

Les mer

Altertavle, St. Jørgens Hospital

Beboere og ansatte

Bare fire år etter at Lungegårdshospitalet sto ferdig, brant det ned til grunnen natt til søndag 1. juledag 1853. Det var en voldsom og tragisk brann, der syv personer mistet livet.

Les mer

Bergen Byarkiv, leprahistorien. Foto: Ingfrid Bækken

Hverdagsliv

Det skal ha gjort dypt inntrykk på byens befolkning at hele syv personer omkom i brannen på Lungegårdshospitalet. En person skal ha blitt sterkt forbrent og døde noen timer etterpå, mens seks personer brant inne. 

Les mer

Bergen Byarkiv, leprahistorien. Foto: Ingfrid Bækken

Fra pleie til behandling

Kort tid etter at Lungegårdshospitalet brant i 1853 ble det lagt planer for et nytt hospital. Det skulle reises i mur, og oppdraget gikk til arkitektene H. E. Schirmer og Wilhelm von Hanno, som arbeidet sammen.

Les mer

Bergen Byarkiv, leprahistorien. Foto: Ingfrid Bækken

Armauer Hansens minnerom

Gjennom sine vel 40 år som lege på Lungegårdshospitalet, var overlege Danielssen på en evig søken etter en kur for lepra. Dette kommer også flere ganger til uttrykk gjennom treårsberetningene han skrev for hospitalet.

Les mer

All Rights Reserved